מדיניות ביטולים וכללי בטיחות

ביטול סדנה יומית/ חד פעמית

ניתן לבטל סדנה יומית/ חד פעמית עד 5 ימי עסקים מראש ולקבל החזר כספי מלא (בניכוי עמלות חיוב כרטיס אשראי 5%).

במידה והביטול יתבצע פחות מ- 5 ימי עסקים ממועד הסדנה, לא יהיה ניתן לקבל החזר כספי. במקרה זה תוכלו לקבוע מועד אחר לסדנה וזאת עד חודשיים מהמועד המקורי של הסדנה. דחיית המועד מעבר לשלושה חודשים תתבצע בתשלום נוסף של 120 ש"ח.

ביטול קורס/ קייטנה/ סדנה קבוצתית

קורס של מספר מפגשים / קייטנה / סדנה של קבוצה או משפחה ניתן לבטל עד 10 ימי עסקים מראש ולקבל החזר כספי מלא (בניכוי עמלות חיוב כרטיס אשראי 5%).

במידה והביטול יתבצע פחות מ- 10 ימי עסקים ועד 48 שעות ממועד הסדנה, יגבה סכום של 25% מעלות מהקורס. במידה והביטול יתבצע פחות מ- 2 ימי עסקים ממועד הסדנה, יגבה סכום של 50% מעלות מהקורס.

ההודעה על ביטול תתבצע בכתב למייל [email protected] לא בשום אמצעי אחר!

במידה והסדנה תתבטל מיוזמתנו, מכל סיבה שהיא, תתקבל האופציה לבחור בין הרשמה למועד אחר של הסדנה או קבלת החזר כספי מלא.

השלמת שיעורים: כל משתתף בקורס רשאי להשלים עד 3 שיעורים אותם הוא פספס, בקורסים המקבילים שמתקיימים במטבח ההרשמה לשיעור השלמה הינה בתיאום מראש, וכפופה למקום פנוי, לא ייתן זיכוי כספי בגין ההעדרות