מדיניות ביטולים

ניתן לבטל סדנה עד 5 ימי עסקים מראש ולקבל החזר כספי מלא (בניכוי עמלות חיוב כרטיס אשראי 5%), ההודעה על ביטול תתבצע בכתב למייל [email protected].

במידה והביטול יתבצע פחות מ- 5 ימי עסקים ממועד הסדנה, לא יהיה ניתן לקבל החזר כספי. במקרה זה תוכלו לקבוע מועד אחר לסדנה וזאת עד חודשיים מהמועד המקורי של הסדנה. דחיית המועד מעבר לשלושה חודשים תתבצע בתשלום נוסף של 120 ש"ח. 

במידה והסדנה תתבטל מיוזמתנו, מכל סיבה שהיא, תתקבל האופציה לבחור בין הרשמה למועד אחר של הסדנה או קבלת החזר כספי מלא.